تبلیغات اینترنتیclose
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع صنعتی پرورش کبک و قرقاول افتاب طلایی ابرکوه
   

 

   
 
 
کانیبالیسم در قرقاول  

مسئله کانیبالیسم یا پرکنی در بین ماکیان پرورشی رایج و معمول تلقی گردیده که آن را می توان تحت کنترل قرار داد. محرک اولیه عمل پرکنی(همخواری) و مراتب حاد آن شلوغی گله یا فضای کوچک و نامناسب بستر می باشد. همچنین نور شدید، تهویه نامطلوب و فقر پاره ای از مواد تغذیه ای همچون نمک،کمبود غذا، درجه حرارت نامناسب می تواند عاملی جهت شیوع کانیبالیسم تلقی گردد. در صورت شیوع کانیبالیسم باید آنرا سریعا در مراحل آغازین متوقف نمود که در غیر این صورت، کنترل آن دیگر میسر نخواهد بود.

مطمئن شوید که جیره غذایی پروتئین توصیه شده را به طور کامل دارد. کمبود سطح پروتئین جیره می تواند یکی از دلایل اولیه شروع هم نوع خواری باشد. هنگام مشاهده عامل کانیبالیسم باید نور بستر را با پوشاندن پنجره ها و منافذ درب ها، کم و تاریک تر نمود. به حدی که تنها قادر به تشخیص و یافتن ظروف آب و غذا باشند. همچنین در صورت امکان باید بستر را گسترش داده یا تعدادی از گله را به مکانی دیگر انتقال داد. پرنده های آسیب دیده و پرخاشگر حتما باید از جایگاه خارج شوند و به صورت جداگانه نگهداری شوند. توجه شود که جلوگیری کردن خیلی راحت تر و موثر تر از مقابله کردن با مشکلات بعد از توسعه ی آن ها است. بیشترین فضا را به پرندگان بدهید. اگر لازم شد، تعدادی از پرندگان را بعد از 8 هفتگی آزاد کنید تا فضای بیشتری برای سایرین فراهم شود.

چنانچه هریک از راهکارهای فوق موثر واقع نگردد، باید گله را نوک چینی نمود. این عمل بسیار حساس بوده و مهارت خاص خود را می طلبد. به طوری که تنها باید نوک بالا را تا قسمت استخوانی قطع نمود. در صورتی که پس از نوک چینی، خونریزی مشاهده گردد، می توان از نیترات نقره به منظور جلوگیری از آن استفاده نمود. اما در مبحث کانیبالیسم بهترین راهکار جلوگیری از بروز آن می باشد که بدین منظور باید به طور متناوب گله را چک نمود. با توجه به اینکه کانیبالیسم از قسمت پشت شایع است، لذا از ۱۵ روزگی به بعد باید هر چند روز یکبار تعدادی از گله را جدا نموده و وضعیت پرهای پشت آنها را بررسی نمود .

می توان از وسایل جلوگیری کننده از هم نوع خواری مانند پیپر استفاده کرد. این ابزار با نام  بلایندر یا اسپیس نیز معرفی می شود. در مزارعی که تعداد زیادی پرنده پرورش می یابند تعدادی از این ابزارها می تواند در جلوگیری از کانیبالیسم موثر واقع شود