تبلیغات اینترنتیclose
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع صنعتی پرورش کبک و قرقاول افتاب طلایی ابرکوه
   

 

   
 
 
مشکلات و علل عدم جوجه آوری تخم کبک و قرقاول  

نشانه: تخم شفاف و بدون رگه خونی (مشخص شده با کندلینگ یا شکستن و مشاهده مستقیم)

علت: ۱- عدم نطفه داری بعلت تعداد زیاد یا کم نر گله، پیر بودن نر یا عقیم بودن آن. ۲- مرگ جنین در روزهای اول تا دوم جوجه کشی

راهکار: از نرهای فعال و جوان استفاده کرده، تخم را بیشتر از ۷ روز ذخیره نکنید، آنرا در دمای بین ۱۵ الی ۱۴ و در محل مرطوب نگهداری نمایید. 

نشانه: رگهای خونی خفیف و ضعیف

علت: عدم مراقبت صحیح از تخم قبل از ورود به دستگاه، دمای نامطلوب و مسائل مربوط به ضدعفونی

راهکار: چک کردن دماسنج، ترموستات، منابع گرمازا و منبع تغذیه دستگاه. همچنین در ۵ روز اول نباید با غلظت زیاد ضدعفونی نمود.

نشانه: شمار بالای نطفه لخته شده مرده

علت: دمای بسیار بالا یا بسیار پایین، چرخش ناصحیح تخم ها، تغذیه ضعیف گله، سطح بالای همخونی گله و تهویه نامطلوب (فقر اکسیژن)

راهکار: تخم ها را روزی حداقل ۵ بار باید چرخاند و در حد مطلوب روزی ۱۲ بار، تغذیه گله را چک نموده، از همخونی گله باید جلوگیری نمود و سطح تهویه اتاق و دستگاه جوجه کشی را باید افزایش داده و از کوران هوا جلوگیری نمود.

نشانه: جوجه نوک زده ولی بیروت نیامده، بیرون آمدن جوجه بصورت نامنظم، زودرس و دیررس شدن جوجه و خروج جوجه بصورت چسبناک از تخم

علت: دمای خیلی زیاد، دمای خیلی کم و عدم وجود رطوبت کافی

راهکار: سایر راهکارهای مذکور در فوق بعلاوه افزایش سطح تبخیر رطوبت و همچنین افزایش رطوبت هچر نسبت به ستر در ۳ روز آخر

نشانه: جوجه فلج و معیوب

علت: دمای خیلی بالا، دمای خیلی پایین، صیقلی بودن سطح سینی هچ و چرخش نادرست تخم ها در ستر

راهکار: علاوه بر راهکارهای فوق باید تخم ها را با انتهای بزرگ رو به بالا در دستگاه قرار داد و همچنین از سینی هچ با کف تور استفاده نمود

نشانه: جوجه های بزرگ و لول شده، جوجه های با بدن نرم و همچنین جوجه مرده در کف سینی با بوی زننده

علت: عفونت بند ناف، متوسط دمای پایین و تهویه نامطلوب

راهکار: علاوه بر راهکارهای فوق باید بین هر دوره هچ، دستگاه ستر را کاملا ضدعفونی نمود

نشانه: بند ناف خشک و زبر 

علت: تلرانس بالای دما و کمبود رطوبت

راهکار: به راهکارهای فوق مراجعه نمایید