تبلیغات اینترنتیclose
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع صنعتی پرورش کبک و قرقاول افتاب طلایی ابرکوه
   

 

   
 
 
چگونه تخم کبک و قرقاول به جوجه کبک و قرقاول تبدیل می گردد  

داخل تخمدان: تقسیم و رشد سلولهای حیاتی سپس تقسیم شدن به گروههای سلولی عملکردی(بافت ها)

از هنگام تخمگذاری تا قرار گرفتن در دستگاه: عدم آغاز رشد (حیات غیر فعال جنین)

در دستگاه جوجه کشی روز اول (با گذشت ۱۶ ساعت): نشانه های اولیه نسبت به شکل گیری جنین

(با گذشت ۱۸ ساعت): ظهور ناحیه تغذیه

(با گذشت ۲۰ ساعت): ظهور ستون فقرات

(با گذشت ۲۱ ساعت): آغاز شکل گیری سیستم عصبی

(با گذشت ۲۲ ساعت): آغاز شکل گیری سر

(با گذشت ۲۴ ساعت): آغاز شکل گیری چشم

روز دوم (با گذشت ۲۵ ساعت): آغاز شکل گیری قلب

(با گذشت ۳۵ ساعت): آغاز شکل گیری گوش

(با گذشت ۴۲ ساعت): آغاز ضربان قلب

روز سوم (با گذشت ۶۰ ساعت): آغاز شکل گیری بینی

(با گذشت ۶۲ ساعت): آغاز شکل گیری پاها

(با گذشت ۶۴ ساعت): آغاز شکل گیری بال ها

روز چهارم: آغاز شکل گیری زبان

روز پنجم: شکل گیری اندام تولید مثل و اختلاف جنسیت

روز ششم: شکل گیری نوک

روز دهم: شکل گیری پرها

روز دوازدهم: شروع سخت شدن نوک

روز پانزدهم: ظهور پولک پا و پنجه ها

روز شانزدهم: قرار گرفتن جنین در وضعیت مناسب جهت شکستن پوسته

روز هجدهم: پولک پا، نوک و پنجه ها کاملا سفت و سخت می گردد

روز نوزدهم: چرخش نوک به سمت کپسول هوا

روز بیست و یکم: آغاز جذب زرده به بدن

روز بیست و دوم: زرده به طور کامل جذب شده و بدن تمام فضای تخم را بجز کپسول هوا اشغال می کند

روز بیست سوم و چهارم : خروج از تخم