تبلیغات اینترنتیclose
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع صنعتی پرورش کبک و قرقاول افتاب طلایی ابرکوه
   

 

   
 
 
قرقاول ریوز  

پراکندگی : قسمتهای مرکزی شمال چین 

محیط زیست : این پرندگان درجنگلهای کوهستانی زندگی میکنند.

تاریخچه : گری 1829

توضیحات :  قرقاول ریوز یکی از زیباترین ها دراین گروه قرقاول بشمارمیآید. دم زیبای آنها به 150 سانتیمتر نیزمیرسد . بنابراین بهتراست آنها را دریک فضای مدور

که هیچ گوشه ای نداشته باشد نگهداری نمود . جوجه ها میتوانند برای دیگران مشکل آفرین باشند ، پس بهتراین است که درجاهای جداگانه نگهداری شوند.

محل نگهداری : بستر تمیز و مناسب بمساحت 12 مترمربع 

تغذیه : کنسانتره ها ، دانه وتخم گیاهان ، سبزیجات و حشرات زنده 

سن بلوغ : سال اول

فصل تولید مثل : اوایل اردیبهشت الی اوایل تیر ماه

تعداد تخمها درطول یکسال : 15 تا 30 تخم 

زمان لازم برای تولد جوجه ها : 24 تا 25 روز