تبلیغات اینترنتیclose
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع صنعتی پرورش کبک و قرقاول افتاب طلایی ابرکوه
   

 

   
 
 
قرقاول سیلور  

پراکندگی : چین ، شمال شرقی برمه ، مرکز تایلند ، ویتنام و غرب کامبوج .

محیط زیست : عموما درارتفاع مابین 1525 مترو 2745 متر ازسطح دریا زندگی میکنند . آنها زمینهای پهناور علفزارها را ترجیح میدهند که با جنگلها احاطه

شده باشند. مخصوصا اگر توسط صخره های خشن واززمین بیرون زده ،  نیز احاطه شده باشد .

تاریخچه : لینه 1758 

مشخصات : آنها پرندگانی بشدت اجتماعی و نگهداری و مراقبت ازآنها در یک محیط راحت میباشد زیرا مقاوم بشرایط آب وهوائی هستند .

مکان نگهداری : بستر پوشیده شده بمساحت 9 مترمربع 

تغذیه : کنسانتره ها ، دانه وتخم گیاهان ، سبزیجات و حشرات زنده 

سن بلوغ : دوسالگی البته ممکن است درسال اول هم تخمها بارور شوند .