تبلیغات اینترنتیclose
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع صنعتی پرورش کبک و قرقاول افتاب طلایی ابرکوه
   

 

   
 
 
بیماری های کبک  

در جدول زير فهرست برخي از مهم ترين بيماريهايي كه دركبك ها ديده شده است ، آمده است .در هنگام شيوع هرگونه تشخيص و درمان سريع مي تواند در جلوگيري از گسترش سريع و كاهش تلفات    باشد.
اطلاعاتي كه به يك دامپزشك در تشخيص سريع بيماري كمك مي كنند عبارتند از :
1)سن پرندگان 2) تعداد پرندگاني كه در هر قفس مبتلا به بيماري به نظر مي رسند 3) توصيف علائم مشاهده شده توسط پرورش دهنده  4) رژيم غذايي پرندگان  5) هر گونه تغيير در وضعيت پرورش پرندگان كه همزمان بامشاهده اولين علائم بيماري بوده باشد.
درمان تجويز شده در صورت امكان بايد توسط يك آزمايشگاه مورد آزمايش حساسيت نسبت به آنتي بيوتيك قرار بگيريد . اين اطلاعات بايد سريعاً از پرندگاني كه مشكوك به ابتلا هستند بدست بيايد.
درمان پيشگيرانه در برخي از موارد توصيه مي شود اگرچه در برخي از اوقات اضافه كردن داروي غير لازم ممكن است صدماتي رابه پرندگان وارد نمايد.
جدول : بيماري ها وانگل هاي كبك ها

                 بيماري

علائم

درمان

الف : ويروسي
نيوكاسل

 

انسفاليتسين Encephalitis

 

 

مايكوپلاسما maycoplasma

 

ب : باكتريايي
Sallmonellosis سالمونلوسيس

 

Ulcenativ Enteries

 

 

 

Chlamydiasis(ornithosis)

 

Listeriosis مرض چرخشي

 

ج : انگل هاي  داخلي  
كرم ذرت capilaria

 

كرم خلاء  syngamoustrachea

 

 

كرم سكال ( cecalworm) heterakisgallinec

 

تك ياخته اي ها  coccidisio كوكسيديوز  eimeria

 

 

 

جوش سرسياه Black head

 

د: انگل خارجي : گاهي اوقات اين انگل ها برروي بدن پرندگان ساكن ميشوند و محصولات تجاري مختلفي براي ازبين بردن آن ها وجود دارد.

 

سرفه ، بي حالي ورخوت ، لرزه
كج شدن گردن ،تخم گذاري زودتراز هنگام ،اسهال فراوان

مشكلات عصبي ، لرز افسردگي و بي حالي ،استادن غيرطبيعي 

 

سرفه هاي سينوزيتي ،مشكلات تنفسي كاهش تخم گذاري

 

در ميان پرندگان جوان شايع مي باشد،اسهال ،بي اشتهايي ، مرگ و ميرفراوان در اولين هفته شيوع

چشم ها ممكن است تا حدي بسته و بي حركت باشند، بي اشتهايي مصرف كم غذا ، لاغري بسيار سريع ، مرگ و مير زياد در پرنده هاي جوان ، پرنده هاي بسيار مريض بي ميل و بي توجه مي باشند

فعاليت كم ، مشكلات تنفس ، ترشحات چركي چشم و بيني ، مرگ و مير در پرندگان جوان زياد مي باشد

نشانه هاي قابل مشاهده كمي دارد، ممكن است ايجاد اسپاسم هاي عصبي نمايد ، مرگ ومير ناشي از آن متغير مي باشد.
لاغري ، اسهال ، بي ميل و بي حالي مصرف آب كاهش مي يابد بي اشتهائي

پرندگان جوان بيشتر در معرض ابتلا قرار دارند اين كرم ها مجراي ناي را مسدود مي كنند وباعث خفگي پرندگان مي شوند

اسهال ، كم غذايي و بي اشتهايي

در ميان پرندگان جوان شايع مي باشد،اسهال ،بي اشتهايي ، مرگ و ميرفراوان در اولين هفته شيوع
عموماٌ در سن 2 تا 3 هفتگي رخ ميدهد و مي تواند منجر به مرگ و ميرزياد در ميان پرندگان جوان شود . كاهش اشتهاكه منجر به كندي رشد ميگردد.جوجه ها بسيار بي حال مي شوند و پرها ژوليده ميشوند

كاهش اشتها ، ترشحات آبكي زرد رنگ و ضعف عمومي

 

درمان موثري وجود نداردواكسن اين بيماري موجوداست

 

درماني وجود ندارد

 

 

درمان موثري وجود ندارد. Tylosin  و گاهي باعث مرگ و ميرمي شود.

وضعيت بهداشتي مناسب ، نيتروفرازن و برخي از آنتي بيوتيك ها

 

برخي داروها از قبيل Stneptomycin  و نئومايسين neomycin وباسيتراسين bacitracin

 

برخي آنتي بيوتيك هااز قبيل : كلروتتراسايكلين ، اكسي تتراسايكلين و تتراسايكلين تاثير خوبي دارند

آنتي بيوتيك ها

 

5 % Melclane در غذا استفاده شود

 

باريوم آنتي مونيل تارتونت براي تنفس و thiabendozoie نيز همراه با غذا

 

فتونيازين دردزهاي تكي يا متوالي
Phenethiazine

داروهاي زيادي موجود هشتند بيشترين دارو استفاده شده براي كنترل بيماري saifaquinoxaline  مي باشد و amprol 0آمپرل ) نيز تا حدي  استفاده ميشود

 

 

هرنوع هيستوموناس تاس Histomonastas مي تواند در غذا يا آب حل شود