تبلیغات اینترنتیclose
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع صنعتی پرورش کبک و قرقاول افتاب طلایی ابرکوه
   

 

   
 
 
جوجه کشی اردک  

در صورت ذخیره تخم های جوجه کشی را باید در سردخانه در دمای15-12درجه سانتی گراد نگهداری نمود.
 اگر تخم ها کمتر از3روز در سردخانه بمانند نیازی به چرخش تخم ها نیست در غیر این صورت حداقل روزی1بار پرخانده شوند.
اگر تخم ها بیشتر از1هفته نگهداری شوند باروری تخم ها کاهش می یابد به علاوه کاهش رطوبت انبار باعث کاهش جوجه درآوری می گردد.

طول دوره جوجه کشی در همه اردک ها 28روز ولی در اردک مسکوی25-32روز است.دمای مورد نیاز درون دستگاه جوجه کشی در هفته اول39 در هفته دوم38/2 در هفته سوم37/8 ودر هفته چهارم37/5 درجه سانتی گراد می باشد.

رطوبت در ستر75-70درصد ودر هچر85-80درصد می باشد. رطوبت برای اردک به مراتب بیشتر از از رطوبت مورد نیاز تخم مرغ است. تخم اردک در ستر باید 4بار در روز چرخانده شود ولی در هچر نیازی به چرخاندن نیست اما باید رطوبت را افزایش داد.

در روز5-4می توان تخم های غیر بارور وجنین مرده را مشخص و از دستگاه خارج نمود.(عمل کندلینگ)تخم های سالم به صورت لکه سیاه در بالای تخم و نزدیک اتاقک هوایی دارای انشعابات عروقی است .

اگر جنین به غشای پوسته چسبیده باشد و انشعاب عروقی نباشد مرگ جنین رخ داده است همچنین اگر در هنگام کندلینگ تخم در برابر نور به صورت روشن و بدون لکه باشد تخم بدون نطفه خواهد بود.

ضورت عمل کندلینگ به این خاطر است که تخم های بدون نطفه و جنین مرده تولید گاز های مضر و آلودگی می کنند و خطر انفجارشان هم زیاد است که این عمل باعث بهبود وضعیت تخم های سالم می گردد