تبلیغات اینترنتیclose
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع صنعتی پرورش کبک و قرقاول افتاب طلایی ابرکوه
   

 

   
 
 
عادت ها و رفتار های قرقاول  

قرقاول ها به صورت اجتماعي زندگي مي كنند در فصل توليدمثل هر گروه، تنها يك نر و چند ماده وجود دارد. پرنده نر نقش رهبري را بر عهده دارد. ولي براي خوابيدن روي تخم ها و پرورش جوجه ها علاقه اي از خود نشان نمي دهد. در فصل تابستان، دسته هاي قرقاول شامل مادر و جوجه ها هستند ولي در فصل پاييز، اجتماع خانوادگي از هم پاشيده مي شود و قرقاولهاي هرگروه با هم مخلوط مي گردند.

قرقاول ها، پاهاي قوي و بلندي دارند و مي توانند مدت طولاني باسرعت بدوند. در هنگام احساس خطر با حالتي قوزمانند از ميان بوته به سرعت مي گذرند و از محل خطر دور مي شوند ولي وقتي كه خطر خيلي نزديك باشد لا به لاي بوته ها مخفي مي شود و اگر گاهي مخفيگاهش آشكار شود، پرواز مي كند. در هنگام پرواز اول كمي به حالت عمودي از زمين بلند مي شود اين پرواز با سر و صداي زيادي همراه است. پس از كمي از اوج گيري كه ارتفاع آن به ارتفاع پوشش گياهان منطقه بستگي دارد، پرواز حالت افقي پيدا مي كند. قرقاولها در زمان پرواز آسيب پذيرند زيرا پرندگان شكاري مي توانند آنها را به آساني در هوا شكار كنند به همين دليل قرقاولها پرواز طولاني ندارند و در ارتفاع بالا پرواز نمي كنند. پس از يك پرواز كوتاه به زمين مي نشينند و خود را در بين بوته ها و درختان بلند پنهان مي كنند.