تبلیغات اینترنتیclose
پایگاه اطلاع رسانی مجتمع صنعتی پرورش کبک و قرقاول افتاب طلایی ابرکوه
   

 

   
 
 
عوامل موثر بر بازده جیره قرقاول  

عوامل مختلفی بازده غذایی را تحت تاثیر قرار می دهد و چون این عوامل در نقاط مختلف دنیا ثابت نیستند نمیتوان برای بازده غذایی یک عدد ثابت و مشخص را بیان داشت.در بازده غذایی همواره باید جوانب اقتصادی را در نظر داشت زیرا ممکن است بهترین بازده غذایی، اقتصادی ترین نباشد.صفاتی از قبیل سرعت رشد،زمان مورد نیاز برای رسیدن به وزن قابل عرضه به بازار،مرگ و میر و بزاده غذایی از پارامتر های مهمی هستند که برای تایین پتانسیل سویه های مختلف پرندگان یا ارزیابی برنامه های غذایی مورد استفاده قرار می گیرند.

بعضی از این عوامل موثر بر بازده غذایی جیره قرقاول عبارتند از:

- توجه به عوامل تغذیه ای

- تهویه مناسب

- کیفیت آب

- حذف جوجه های بیمار و ضعیف

- کنترل بیماری ها و رعایت اصول بهداشتی

- مدیریت مناسب

- نور